W innych językach: Deutsch English Español Français 日本語 한국어 Nederlands Русский Українська 简体中文

Ropa naftowa

From Official Factorio Wiki
Revision as of 18:34, 14 May 2019 by Lk (talk | contribs) (changed 'liquids' to 'fluids')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Crude oil.png
Ropa naftowa

Crude oil entity.png

Kolor na mapie

Używany jako amunicja przez

Flamethrower turret.png

Czas wydobycia

1

Rodzaj prototypu

fluid

Nazwa wewnętrzna

crude-oil

Wymagane technologie

Oil processing (research).png

Produkowane w

Pumpjack.png

Wykorzystywane w

Basic oil processing.png
Advanced oil processing.png
Fill crude oil barrel.png
Flamethrower ammo.png
Główny artykuł: Przetwórstwo ropy naftowej

Ropa naftowa to ciecz wydobywana z pól roponośnych przy użyciu specjalnych pomp (kiwonów). Przetwarzana jest w rafineriach na podstawowe frakcje: gazol, naftę i mazut. Ropę można transportować rurami, w beczkach lub cysterną kolejową.

Ropy naftowej można również używać jako mieszanki zapalającej w stacjonarnych miotaczach płomieni.

Pola roponośne

Wydajność każdego pola roponośnego określona jest w procentach. Każdy procent jest równy 300 cyklom kiwona. Bez wspomagania modułami prędkości, jeden cykl zajmuje jedną sekundę. Na polu o wydajności 80% kiwon może przepracować od 24000 do 24299 cykli (wydajność podawana jest bez miejsc dziesiętnych).

Każdy wykonany cykl pracy kiwona obniża dostępną liczbę cykli o 1, o ile liczba dostępnych aktualnie cykli przekracza 6000 (wydajność 20%) i jest większa niż 20% początkowej liczby dostępnych cykli.

Ilość ropy wydobywanej ze złoża w każdym cyklu stanowi 10-krotność wydajności złoża (tj. dla złoża o wydajności 115% ilość ropy jest równa 1,15 * 10 = 11,5 jedn.) i nie może być większa od 100.

Zobacz również