In other languages: Deutsch English Español Français Italiano 日本語 한국어 Nederlands Polski Português, Brasil Русский Українська 简体中文

Uranová ruda

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Uranium ore.png
Uranová ruda

Uranium ore daynight anim.gif

Barva na mapě

Velikost štosu

50

Doba těžebí

2

Jméno prototypu

resource

Interní jméno

uranium-ore

Požadované technologie

Nic není požadováno

Vytvářeno v

Electric mining drill.png

Konzumováno v

Uranium processing.png

Uranová ruda je surovina, která se nachází na mapě. Místo tavení v peci se uranová ruda musí zpracovat v odstředivce, aby se z ní získal uran-235 a uran-238, který se používá k výrobě paliva pro jaderný reaktor a v různých typech munice.

Uranová ruda se od ostatních rud liší tím, že k jejímu vytěžení je třeba do elektrického důlního vrtáku přivádět kyselinu sírovou, a to v poměru 10 kyselin sírových na 10 vytěžených rud. Z tohoto důvodu nelze uranovou rudu těžit ručně. Při vytváření dalších produktů díky bonusu k produktivitě z modulu produktivity nebo produktivita těžby (výzkum) se nespotřebovává žádná další kyselina sírová. Například při 20% bonusu k produktivitě bude vytěženo 12 rud za každých 10 spotřebovaných kyselin sírových. Ruda má zelenou záři, takže je v noci snadno viditelná.

Galerie

Historie

Viz také