W innych językach: Deutsch English Français Русский 简体中文

Jednostki

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search

Najważniejsze jednostki w Factorio.

Moc

Moc definiowana jest jako praca wykonywana w jednostce czasu

Wat (W)

Podstawową jednostką mocy jest wat (W), który jest zdefiniowany jako 1 W = 1 J/s , oznacza to, że jeden dżul pracy wykonywany jest co sekundę.

W grze częściej spotkamy większe jednostki, mianowicie kilowaty (kW) oraz megawaty (MW).

Lampa zużywa 5kW gdy jest włączona. Radar zużywa 300 kW podczas gdy jest aktywny - co daje równowartość zużycia 60 lamp. Jeden Silnik parowy Jest w stanie wytworzyć 900 kW.

Praca

Praca definiowana jest jako transfer energii lub jej zużycie.

Dżul (J)

Podstawową jednostką pracy jest dżul (J), jest on równoznaczny z wykonaną pracą (całkowita energia przekazana) przez jeden wat przyłożony na jedną sekundę: 1 J = 1 W s.

W grze, Paliwo posiada energie potencjalną, która uwalnia się dopiero po zużyciu paliwa. Na przykład każdy kawałek węgla, który zostanie spalony uwalnia z siebie 8 kJ. Jeden Akumulator jest w stanie przechować 5 MJ.


Czas

Tick (1/60 s)

Jeden tick stanowi 1/60 część sekundy w grze. Jest to najkrótszy ułamek czasu, który gra obsługuje.

Sekunda (s)

Jedna sekunda w grze. Sekunda w Factorio nie odpowiada sekundzie w realnym świecie. Na przykład, powolne komputery mogą nie być w stanie obliczyć całego tick'a w czasie 1/60 sekundy czasu rzeczywistego.

Dzień

Dzień składa się z 25000 ticków lub 416.66 sekund w grze (= 6.94 minut w grze).

Odległość

Kratka

Kratka jest stosowana jako jednostka odległości/długości oraz jednostką powierzchni. Na przykład, szerokość obiektu wynosi "2x2 kratki", co znaczy, że obiekt zajmuje 4 kratki do kwadratu lub kratki². Można założyć, że jedna kratka ma długość 1m.

Chunk

Chunk jest obszarem 32x32. (1024 kratek do kwadratu)

Logistyka

Wydajność

Produkcja przedmiotów lub płynów na jednostkę czasu. Pomiar jednostkowy to

przedmioty / minuta w grze

... na Taśmociągach

Wydajność = prędkość * zawartość

Zobacz Taśmociągi.

Dla porównania: Taśmociąg transportuje normalnie 700 przedmiotów na minutę. Szybki taśmociąg ponad 1200 przedmiotów/min oraz Ekspresowy taśmociąg prawie 1800 przedmiotów/min. Zobacz także fizykę taśmociągów w celu uzyskania większej ilości informacji.

... dla robotów logistycznych

Wydajność zależy od odległości, liczby robotów i ich ładowności. Załóżmy, że robot może pokonać 1 kratkę na sekundę i może transportować tylko jeden przedmiot na raz. Musi również powrócić. Wtedy ten robot może transportować 1/2 przedmiotu na sekundę. Jeśli używasz 2, mogą one przetransportować 1 przedmiot na sekundę. Jeśli podwoisz odległość, ponownie osiągniesz 1/2 przedmiotu na sekundę

Pojemność

Zależy ona od rodzaju stosowanych przedmiotów. Przykładowo Wagon towarowy jest w stanie pomieścić 2000 sztuk np. płytek miedzianych, lecz tylko 1000 sztuk np. rudy uranu.

... w "stakach"

Dla przykładu wielkość składu (staku) Wagonu towarowego wynosi 20. Znaczy to, że wagon towarowy jest w stanie zmagazynować 20 "staków" np. żelaznych płytek.

Zobacz także