In other languages: Čeština Deutsch English Français Italiano 日本語 한국어 Bahasa Melayu Nederlands Polski Português, Brasil Русский Українська 简体中文

Transport belt

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Transport belt.png
Transport belt

Transport belt entity.png

Công thức

Time.png
0.5
+
Iron gear wheel.png
1
+
Iron plate.png
1
Transport belt.png
2

Tổng lượng tài nguyên thô

Time.png
1
+
Iron plate.png
3

Công thức

Time.png
0.5
+
Iron gear wheel.png
1
+
Iron plate.png
1
Transport belt.png
2

Tổng lượng tài nguyên thô

Time.png
1
+
Iron plate.png
5

Map color

Máu

150

Resistances

Fire: 0/90%

Stack size

100

Dimensions

1×1

Belt speed

15 Items/s

Thời gian khai thác

0.1

Prototype type

transport-belt

Internal name

transport-belt

Công nghệ cần có

None required

Produced by

Assembling machine 1.png
Assembling machine 2.png
Assembling machine 3.png
Player.png

Consumed by

Fast transport belt.png
Lab.png
Logistic science pack.png
Splitter.png
Underground belt.png

Transport belt - Băng chuyền là phương thức đơn giản và rẻ nhất để vận chuyển đồ vật tự động. Nó là loại hình đầu tiên trong số ba loại băng chuyền.

Người chơi không cần phải nghiên cứu và nó có sẵn ngay từ đầu trò chơi.

Đặc tính

3 máy gắp nhanh mỗi bên sẽ làm băng chuyền hoạt động với mật độ tối đa.
Loại Thông lượng tối đa (số đồ vật chuyển mỗi giây trên cả hai làn)1 Tốc độ (Số ô mỗi giây)1 Mật độ tối đa (Số đồ vật mỗi ô)1 Yêu cầu công nghệ
Transport belt.png
Transport belt
13.33 1.875 7.111 không

(1) Xem quy tắc vật lý của băng chuyền để có thông tin chi tiết hơn.

Xem thêm