W innych językach: Čeština Deutsch English Français 日本語 한국어 Bahasa Melayu Nederlands Português, Brasil Русский Українська 简体中文

Zbiornik

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Storage tank.png
Zbiornik

Storage tank entity.png

Receptura

Time.png
3
+
Iron plate.png
20
+
Steel plate.png
5
Storage tank.png
1

Łącznie surowce

Time.png
3
+
Iron plate.png
20
+
Steel plate.png
5

Map color

Fluid storage volume

25000

Zdrowie

500

Wielkość stosu

50

Rozmiar po postawieniu

3×3

Czas wydobycia

0.5

Rodzaj prototypu

storage-tank

Nazwa wewnętrzna

storage-tank

Wymagane technologie

Fluid handling (research).png

Produkowane w

Assembling machine 1.png
Assembling machine 2.png
Assembling machine 3.png
Player.png

Wykorzystywane w

Fluid wagon.png
Cztery zbiorniki połączone ze sobą w celu stworzenia większego magazynu płynu

Zbiornik jest to budynek, który może przechować 25000 jednostek płynu. Zbiornik nie posiada zdefiniowanego wejścia i wyjścia, posiada 4 podłączenia do rury. Napełniany jest na zasadzie różnicy ciśnień pomiędzy urządzeniem nadającym płyn, a odbierającym płyn.

Wykorzystanie

Napełnianie płynem

Zbiornik napełni się do takiego samego poziomu jak napełnione są rury prowadzące do zbiornika. Przykładowo, jeżeli rury są napełnione w 50 procentach, to zbiornik napełni się tylko do 50%. Do zwiększenia wypełnienia zbiornika z przewodów o niskim ciśnieniu używa się pomp.

Przechowywanie płynu

Zbiornik jest przeważnie używany do przechowywania produktów z rafinerii, w trakcie jej pracy. Zbiornik może być też podłączony do sieci logistycznej, wysyłając ilość zmagazynowanego płynu do sieci.

Przechowywanie pary wodnej

Zbiornik może przechowywać parę wodną. Podłączony bezpośrednio do bojlera lub wymiennika ciepła pozwala na magazynowanie nadmiaru pary wodnej w przypadku mniejszego wykorzystania jej przez silnik parowy lub turbinę parową. Zbiornik będzie napełniany przy mniejszym zużyciu prądu, a opróżniamy przy zwiększonym zapotrzebowaniu na prąd.

Zbiornik napełniony przez wymiennik ciepła (500°C) przechowuje 2.4 GJ energii, a napełniony przez bojler (165°C) przechowuje 750 MJ energii.

 • 1 Zbiornik może przechować 25,000 jednostek pary wodnej o temperaturze 500ºC.
 • 1 Turbina parowa wytwarza 5 820kW = 5 820kJ/s zużywając 60 jednostek pary o temperaturze 500ºC.
 • 1 Zbiornik utrzymuje pracę 1 turbiny parowej przez 25 000 ∕ 60 ≈ 416.6667s
 • Pozwala to na wygenerowanie 416.67 s × 5820 kJ/s ≈ 2 425 000kJ energii elektrycznej (2425 MJ -> 2,4 GJ)


 • 1 Zbiornik może przechować 25,000 jednostek pary wodnej o temperaturze 165ºC.
 • 1 silnik parowy wytwarza 900kW = 900kJ/s zużywając 30 jednostek pary o temperaturze 165ºC.
 • 1 Zbiornik utrzymuje pracę 1 silnika parowego przez 25 000 ∕ 30 ≈ 833,333s
 • Pozwala to na wygenerowanie 833,33 s × 900 kJ/s ≈ 750 000 kJ energii elektrycznej (750 MJ -> 0,750 GJ)

Usuwanie zbiorników

Zbiornik może być usunięty jak każdy inny budynek (podnieść prawym przyciskiem myszy lub przez robota konstrukcyjnego), ale trzeba pamiętać, że płyn będący w zbiorniku znika. Dlatego należy najpierw płyn wypompować przy użyciu pompy.

History

 • 0.15.0:
  • Multiplied all fluid amounts by 10.
 • 0.13.12:
  • Fluid icon now scales with size of tank.
 • 0.12.0:
  • Liquid inside can be seen through a small window.
  • Now connectible to the circuit network.
 • 0.9.1:
  • Now has double capacity and takes longer to mine.

Zobacz również