In other languages: Deutsch English Français 日本語 Nederlands Polski Русский Українська 简体中文

Úložiště

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search

Úložiště je princip prvků s účelem skladování materiálu. Není vždy nutné skladovat velké množství předmětů, protože se často jedná o meziprodukty, které si mohou výrobny a spotřebny předávat bez nutnosti vyčleněných úložišť.


Přehled

  • Štos: Štos je základní prvek pro uložení předmětů. Štosy jsou obsaženy v inventářích entit.
  • Truhly: Nějběžnější skladovací prvek.
  • Vozidlo: Vozidla mohou ukládat velké množství předmětů.
  • Přepravní pás: Množství předmětů ležících na pásech se může lehce nasčítat, zvlášť u železničních zastávek a překladišť. Děliče a podzemní pásy také drží malý počet předmětů.

Vyrovnávací úložiště

Nejběžněji se skladovací prvky používají jako vyrovnávací prvky u strojů, které pracují přerušovaně. Použitím přechodného úložiště mezi výrobními kroky je zajištěna stálá dispozice všech meziproduktů, což je obzvláště důležité u výrobků, které při výrobě zabírají mnoho času. Také jsou přechodná úložiště vhodná pro plynulější těžbu surovin.

Přechodná úložiště jsou například:

Pásy mohou držet až 72 předmětů na 10 pásech.
  • Interní kapacita strojů
Montovny a další výrobny mají místo pro malý počet relevantních předmětů pro vstupy a výstupy. Nepracují, dokud v jejich výstupním štosu není místo.

Skladování tekutin

Hlavní článek: Soustava kapalin

Tekutiny nejsou předměty a mají vlastní infrastrukturu. Jejich nádoby mohou držet jen jeden typ tekutiny nezávisle na své velikosti. Skladují se v těchto entitách:

  • Skladovací nádrž: Odpovídá funkcí truhle. Drží až 25 000 jednotek tekutin.
  • Cisternový vagon: De facto sada tří skladovacích nádrží.
  • Trubka: Ekvivalent pásů pro tekutiny.
  • Barely: Většinu tekutin hry (až na páru) je možné vložit do předmětů s kapacitou 250 jednotek. S barely se zachází jako s každým jiným předmětem hry.

Další četba