In andere talen: Deutsch English Français 日本語 한국어 Polski Русский Українська 简体中文

Stoom

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Steam.png
Stoom

Steam fluid.png

Prototype type

fluid

Interne naam

steam

Vereiste technologieën

Geen vereist

Geproduceerd door

Boiler.png
Heat exchanger.png

Verbruikt door

Coal liquefaction.png

Stoom is waterdamp dat wordt gemaakt door water te verhitten in een ketel of warmtewisselaar. Via pijpen wordt stoom getransporteerd om elektriciteit op te wekken in stoommachines en stoom turbines. Stoom wordt ook gebruikt bij Kolen vloeibaar maken in olie raffinaderijen. Omdat stoom een vloeistof is kan het opgeslagen worden in een opslagtank.

Stroomopwekking

De hoeveelheid energie in stoom is lineair evenredig met de temperatuur (minus 15 ° C omgevingstemperatuur). De energieopslag van stoom is precies 200 Joule / eenheid / graad Celsius , dus voor elke temperatuurstijging van een enkele eenheid vloeistof zijn precies 200 Joules nodig.

In alle gevallen is stoom geproduceerd in boilers 165 ° C en stoom uit warmtewisselaars 500 ° C. Deze hogere temperatuur komt overeen met een hogere energiedichtheid van hetzelfde aantal stoomeenheden, wat betekent: hogere temperatuur, meer energie per volume. Stoom lijdt geen thermische verliezen zittend of stromend door pijpen of opslagtank, de energie die in water wordt gestoken om stoom te creëren is dezelfde hoeveelheid energie die je er weer uit haalt, aangezien zowel stoommachines als turbines zijn 100% efficiënt.

Een opslagtank die 25000 stoomeenheden bij 165 ° C bevat, bevat bijvoorbeeld ...

(200 Joule / eenheid / Celsius) * 25000 eenheden * (165°C-15°C) = 750.000.000 joules = 750 MJ 


Een opslagtank met 25.000 stoomeenheden bij 500 ° C bevat dus 2.425 giga joules energie, een verrassend grote hoeveelheid gelijk aan 485 volledig opgeladen accu's!

 (200 Joule / eenheid / Celsius) * 25.000 eenheden * (500°C-15 ° C) = 2 425 000 000 joules = 2.425 GJ

Als de temperatuur van de stoom lager is dan de stoommachine of turbine aankan, zal het uitgangsvermogen lager zijn dan optimaal, maar er wordt geen energie verspild. Als de temperatuur van de stoom echter de maximale temperatuur van de stoommachine of turbine overschrijdt, wordt het uitgangsvermogen maximaal beperkt en wordt de extra energie in de stoom verspild. Afgezien van dit verschil, kunnen stoommachines of turbines worden gebruikt om stoom af te geven uit elke bron.

Trivia

  • De vulmeter op stoomopslagtanks vult van bovenaf in plaats van vanaf de onderkant.

Zie ook