In other languages: Deutsch English Français 日本語 Русский Українська 简体中文

Roboport

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Roboport.png
Roboport

Roboport entity.png

Recept

Time.png
5
+
Advanced circuit.png
45
+
Iron gear wheel.png
45
+
Steel plate.png
45
Roboport.png
1

Počty základních surovin

Time.png
455
+
Copper plate.png
225
+
Iron plate.png
180
+
Plastic bar.png
90
+
Steel plate.png
45

Recept

Time.png
5
+
Advanced circuit.png
45
+
Iron gear wheel.png
45
+
Steel plate.png
45
Roboport.png
1

Počty základních surovin

Time.png
612.5
+
Copper plate.png
540
+
Iron plate.png
360
+
Plastic bar.png
180
+
Steel plate.png
45

Barva na mapě

Životy

500

Odolnosti

Fire: 0/60%
Impact: 0/30%

Velikost štosu

10

Velikost

4×4

Minimální spotřeba

50 kW (elektrické)

Rychlost nabíjení robotů

4×1.0 MW (elektrické)

Rychlost nabíjení interní baterie

5.0 MW (elektrické)

Kapacita energie

100 MJ

Doba těžebí

0.1

Oblast zásobení

50×50 polí

Oblast stavby

110×110 polí

Jméno prototypu

roboport

Interní jméno

roboport

Požadované technologie

Construction robotics (research).png
Logistic robotics (research).png

Vytvářeno v

Assembling machine 1.png
Assembling machine 2.png
Assembling machine 3.png
Player.png


Roboport je útočiště pro všechny roboty. Také vymezuje oblast 50x50 polí, ve kterých logističtí roboti pracují s entitami logistické sítě, jako skladovací či požadavkové truhly. Dále vymezuje oblast 110x110 polí, ve které stavební roboti staví, opravují nebo odstraňují budovy. Ukázání myši na roboport nebo logistickou truhlu vyjeví tyto oblasti.

  • Menší oranžová zóna reprezentuje dosah logistické i stavební sítě, ve které se mohou roboti pohybovat.
  • Větší zelená zóna představuje dosah stavební sítě, ve které se mohou stavební roboti pohybovat.

Roboti umístění do volného prostoru z hráčova inventáře v dosahu roboportu se pokusí doletět k nejbližšímu roboportu, kde se nabijí a uloží.

Dva či více roboportů se může spojit a utvořit robotickou síť, pokud se jejich logistické zóny dotýkají. Je to představováno i přerušovanou čarou mezi porty. Nepropojené roboporty nebou navzájem používat své roboty.

Dva roboporty se spojují svou logistickou sítí. Povšimněte si žluté přerušované čáry mezi nimi.

Úložiště

Roboport obsahuje 7 slotů pro roboty a dalších 7 pro sady nářadí. Roboty a nářadí lze vložit i pomocí překladačů, i když uložené nářadí lze použít pouze pro roboty, kteří jsou uloženi ve stejném roboportu. Je lépe nářadí ukládat v logistických truhlách, odkud je mohou odebírat všichni roboti v logistické síti. Pokud mají stavební roboti k dispozici nářadí, automaticky opraví veškeré budovy ve stavebním dosahu.

Pokud je roboport plný, roboti se budou pokoušet najít jiný roboport k uložení.

Spotřeba energie

Roboport potřebuje 50 kW energie bez zátěže, ale může použít až 4x 1 MW při nabíjení robotů. Ujistěte se, že vaše elektrifikační soustava dokáže pokrýt takovou zátěž.

Porty mají čtyři doky, které nabíjejí roboty. Více portů v malé oblasti tedy dokáže nabít více robotů najednou. Roboti bez doku čekají kolem roboportu, než se dok uvolní.

Roboti nevstoupí do roboportu k uložení, dokud nejsou plně nabiti. Roboti bez energie mohou létat, ale extrémně pomalu.

Další četba