In other languages: Deutsch English Français Italiano 日本語 한국어 Nederlands Polski Русский Українська 简体中文

Palivo

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search

Palivo lze vložit do spalovacích zařízení a spalovat je pro jejich napájení. Různé druhy paliv poskytují různá množství energie, která se měří v megajoulech (MJ).

Typy

Toto je seznam všech položek použitelných jako palivo v hořácích, seřazený podle hodnoty paliva:

Věc Palivová hodnota Celková hodnota paliva
v přepočtu na surovinu
Hodnota paliva na štos Zrychlení vozidel Maximální rychlost
vozidel
Maximální rychlost vlaku1
Wood.png
Dřevo
2 MJ 2 MJ na dřevo 200 MJ 100% 100% 259.2 km/h (72 m/s)
Coal.png
Uhlí
4 MJ 4 MJ na uhlí 200 MJ 100% 100% 259.2 km/h (72 m/s)
Solid fuel.png
Tuhé palivo
12 MJ 0.96 MJ na jednotku surové ropy2nebo
8.7 MJ na jednotku uhlí3
600 MJ 120% 105% 272.2 km/h (~75.6 m/s)
Rocket fuel.png
Raketové palivo
100 MJ 0.8 MJ na jednotku surové ropy2 1 GJ 180% 115% 298.1 km/h (83 m/s)
Nuclear fuel.png
Jaderné palivo
1.21 GJ 9.68 MJ na jednotku surové ropy2a
40.89 MJ na jednotku uranové rudy5
1.21 GJ 250% 115% 298.1 km/h (83 m/s)
Uranium fuel cell.png
Uranový palivový článek
8 GJ4 507 MJ na jednotku uranové ropy5 400 GJ Nepoužitelné Nepoužitelné Nepoužitelné

(1) Pro účely zobrazení rychlosti ve hře se předpokládá, že 1 dlaždice = 1 metr. Tj. vlak na základní palivo ujede při plné rychlosti 72 dlaždic za sekundu atd.

(2) To předpokládá, že veškerá ropa je kompletně zpracována na tuhé palivo s využitím pokročilého zpracování ropy a krakování těžké ropy jako mezistupňů, ale nikoli krakování lehké ropy. Jsou možné i účinnější metody; v praxi se ropný plyn spíše použije na něco jiného než na tuhé palivo.

(3) Pomocí zkapalňování uhlí a krakování těžké ropy se veškerá lehká ropa a ropný plyn přemění na pevné palivo. Nezahrnuje energetické požadavky na rafinaci/těžbu.

(4) Tento typ paliva lze použít pouze v jaderném reaktoru. Na rozdíl od ostatních typů paliva jej nelze umístit do standardních hořáků.

(5) Za předpokladu, že veškerý U-238 je obohacen. A v případě palivového článku za předpokladu, že všechny použité uranové palivové články jsou přepracovány a neexistuje žádný bonus pro sousedy reaktoru.

Spotřeba

Následující vzorec slouží ke zjištění, jak dlouho vydrží palivo v přístroji: Doba spalování (s) = hodnota paliva (MJ) ÷ spotřeba energie (MW)

Trivia

  • Ačkoli jsou maximální rychlosti udávané pro tuhé palivo, raketové palivo a jaderné palivo uváděny jako +5 %, +15 % a +15 %, zdá se, že to platí pouze pro vlaky. Namísto toho jsou maximální rychlosti u automobilů a tanků při použití těchto paliv přibližně +9,5 %, +34 % a +58 %.

Historie

  • 0.15.0:
    • Typ paliva ovlivňuje zrychlení a maximální rychlost vozidla.

Viz také