W innych językach: Deutsch English Français 日本語 한국어 Русский Українська 简体中文

Cysterna kolejowa

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Fluid wagon.png
Cysterna kolejowa

Fluid wagon entity.png

Receptura

Time.png
1.5
+
Iron gear wheel.png
10
+
Pipe.png
8
+
Steel plate.png
16
+
Storage tank.png
1
Fluid wagon.png
1

Łącznie surowce

Time.png
13.5
+
Iron plate.png
48
+
Steel plate.png
21

Receptura

Time.png
1.5
+
Iron gear wheel.png
10
+
Pipe.png
8
+
Steel plate.png
16
+
Storage tank.png
1
Fluid wagon.png
1

Łącznie surowce

Time.png
13.5
+
Iron plate.png
76
+
Steel plate.png
21

Map icon

Fluid wagon map icon.png

Objętość magazynowa płynu

25000

Zdrowie

600

Odporności

Kwas: 3/20%
Wybuch: 15/30%
Ogień: 15/50%
Zderzenie: 50/60%
Uszkodzenia fizyczne: 15/30%

Wielkość stosu

5

Rozmiar po postawieniu

2×6

Czas wydobycia

0.5

Waga

1000

Rodzaj prototypu

fluid-wagon

Nazwa wewnętrzna

fluid-wagon

Wymagane technologie

Fluid wagon (research).png

Polepszanie technologii

Braking force (research).png

Produkowane w

Assembling machine 1.png
Assembling machine 2.png
Assembling machine 3.png
Player.png

Cysterna kolejowa jest jednym ze sposobów transportowania płynów za pomocą kolei. Zbiorniki cysterny można napełniać przy użyciu pomp. Każdy wagon może być obsługiwany przez maksymalnie 3 pompy, po jednej na każdy zbiornik (sekcję) cysterny. Jak w przypadku wagonów towarowych, do poruszania cysterny potrzebna jest lokomotywa.

Cysterna może pomieścić 25 000 jednostek płynu. Cysterna waży tyle samo co zwykły wagon towarowy, ale ma większą pojemność - wagon towarowy załadowany beczkami może pomieścić tylko 20 000 jednostek płynu.

Rozwiązywanie problemów

Aby napełnić cysternę potrzebna jest stacja kolejowa ze stanowiskami pomp.

Aby zapewnić prawidłowe ustawienie wagonu na stanowisku w trakcie załadunku, najlepiej użyć pociągu z rozkładem jazdy, który automatycznie zatrzyma się na wyznaczonym przystanku. Do zestawienia takiego pociagu będzie potrzebna oczywiście lokomotywa z zapasem paliwa.

Należy również pamiętać, że pompy działają jedynie w kierunkach prostopadłych (zgodnie z liniami siatki), co wymaga odpowiedniego ułożenia torów na stanowisku cysterny w stacji.

Czas załadunku i rozładunku

Ze względu na obecną mechanikę płynów w grze, najszybszy załadunek i rozładunek cystern osiąga się przez pompy połączone bezpośrednio ze zbiornikiem magazynowym. Użycie większej liczby pomp dodatkowo skraca czas potrzebny do załadunku i rozładunku.


Na podstawie testów z użyciem pociągu z jedną, w całości wypełnioną cysterną i pompami podłączonymi bezpośrednio do pustych zbiorników:

  • Przy użyciu 1 pompy pociąg przebywał na stacji przez 204 klatki (3.4 sekundy)
  • Przy użyciu 2 pomp pociąg przebywał na stacji przez 131 klatek (ok. 2.2 sekundy)
  • Przy użyciu 3 pomp pociąg przebywał na stacji przez 108 klatek (1.8 sekundy)

Zobacz również