W innych językach: Deutsch English Español Français 日本語 한국어 Русский Українська 简体中文

Wagon towarowy

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Cargo wagon.png
Wagon towarowy

Cargo wagon entity.png

Receptura

Time.png
1
+
Iron gear wheel.png
10
+
Iron plate.png
20
+
Steel plate.png
20
Cargo wagon.png
1

Łącznie surowce

Time.png
6
+
Iron plate.png
40
+
Steel plate.png
20

Receptura

Time.png
1
+
Iron gear wheel.png
10
+
Iron plate.png
20
+
Steel plate.png
20
Cargo wagon.png
1

Łącznie surowce

Time.png
6
+
Iron plate.png
60
+
Steel plate.png
20

Map icon

Cargo wagon map icon.png

Wielkość składu

40

Zdrowie

600

Resistances

Acid: 3/20%
Explosion: 15/30%
Fire: 15/50%
Impact: 50/60%
Physical: 15/30%

Wielkość stosu

5

Rozmiar po postawieniu

2×6

Czas wydobycia

0.5

Waga

1000

Rodzaj prototypu

cargo-wagon

Nazwa wewnętrzna

cargo-wagon

Wymagane technologie

Railway (research).png

Polepszanie technologii

Braking force (research).png

Produkowane w

Assembling machine 1.png
Assembling machine 2.png
Assembling machine 3.png
Player.png

Wagon towarowy używany jest do zestawiania pociagów, którymi transportuje się towary za pomocą kolei.

Wagon towarowy zapełnia się i opróżnia przy użyciu podajników, podobnie jak zwykłe skrzynki. Na każdy wagon można użyć aż 12 podajników (po 6 na każdą stronę), przez co obsługa wagonu przebiega szybciej. Wydajność podajników można dodatkowo zwiększyć dzięki badaniom nad zwiększoną ładownością podajników.

Wagony można ładować i opróżniać tylko wtedy, gdy nie są w ruchu. Ponadto, w trybie automatycznego transportu wagon musi znajdować się na wyznaczonym przystanku. Przystanek wraz z podajnikami obsługującymi wagony określany jest mianem stacji kolejowej.

Podobnie jak w przypadku skrzyń, wagony towarowe obejmuje limit wielkości stosu, co pozwala na określenie ograniczeń ilości przewożonych przedmiotów. Stosy w przestrzeni magazynowej wagonu mogą być poddane filtrowaniu. Dodanie lub usunięcie filtra odbywa się przez naciśnięcie śpm. Gracze mogą wejść do wagonu towarowego i stamtąd kierować dowolną lokomotywą podłączoną do wagonu.

Przetwarzanie surowców przed wysyłką

Wagon towarowy może pomieścić 2000 jednostek rudy (miedzi, żelaza, ...) lub 4000 wytworzonych zeń płytek (miedzianych, żelaznych, ...). Z tego względu bardziej efektywne może być przetwarzanie rud w miejscu ich wydobycia i wysyłka gotowych produktów.

Wielkość stosu surowców i produktów nie jest jedynym czynnikiem, jaki należy brać pod uwagę przy planowaniu transportu. Niektóre surowce zużywane są w większych ilościach w przeliczeniu na jednostkę produktu. Np. do wytworzenia jednej płytki stalowej potrzeba 5 płytek żelaznych. Przy takiej samej wielkości stosu obu towarów transport gotowych płytek stalowych zwiększa przepustowość transportu pięciokrotnie.

Użycie wagonu jak dużej skrzyni

Możliwe jest użycie wagonu towarowego jak "dużej skrzyni": umieść odcinek torów, postaw na nim wagon i podajniki dookoła. Zalety takiej konstrukcji są następujące:

  • Towar może być przenoszony przez więcej podajników niż w przypadku skrzyń, co pozwala na ominięcie ograniczeń związanych z ładownością podajników.
  • Przedmioty przenoszone są natychmiast przez całą długość wagonu. Przy odpowiedniej konfiguracji taki układ jest znacznie szybszy niż taśmociągi.
  • Przestrzeń magazynowa może być filtrowana i dowolnie ograniczana.

Zobacz również