W innych językach: Deutsch English Français 日本語 Nederlands Русский Українська Tiếng Việt Nam 简体中文

System taśmociągów

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search

System taśmociągów jest pierwszym sposobem, który jest dostępny do transportowania przedmiotów. System taśmociągów wraz z transport kolejowy i sieć logistyczna tworzy systemy transportu przedmiotów w Factorio.

Taśmociągi nie zużywają energii. Ponad to wchodzą w interakcję z graczem, pojazdami oraz wrogami, wpływając na ich prędkość ruchu.


Rodzaje taśmociągów

Animacja pokazuje różnice prędkości taśmociągów. Od góry: taśmociąg, szybki taśmociąg i ekspresowy taśmociąg

Są trzy rodzaje taśmociągów. Najwolniejszy jest żółty, następny - czerwony - jest dwukrotnie szybszy od żółtego. Ostatni, najszybszy, jest niebieski i jest trzykrotnie szybszy od żółtego.

Taśmociągi Podziemne taśmociągi Rozdzielacze Maks. przepustowość
(przedmiotów na sekundę gry dla dwóch torów)1
Wymagane badania
Transport belt.png
Taśmociąg
Underground belt.png
Podziemny taśmociąg
Splitter.png
Rozdzielacz
15 Logistyka (Badanie)2
Fast transport belt.png
Szybki taśmociąg
Fast underground belt.png
Szybki podziemny taśmociąg
Fast splitter.png
Szybki rozdzielacz
30 Logistyka 2 (Badanie)
Express transport belt.png
Ekspresowy taśmociąg
Express underground belt.png
Ekspresowy podziemny taśmociąg
Express splitter.png
Ekspresowy rozdzielacz
45 Logistyka 3 (Badanie)

(1) Zobacz fizykę taśmociągów dla bardziej szczegółowych informacji.

(2) Badania są potrzebne do stworzenia podziemnego taśmociągu i rozdzielacza. Taśmociąg jest dostępny od początku gry.

Niezależnie od poziomu taśmociągu, w pełni wypełniony pas mieści w sumie 8 przedmiotów.

Mechanika taśmociągów

Ten rozdział prezentuje mechanikę taśmociągów.

Łączenie i rozdzielanie przedmiotów na taśmociągach

Każdy z taśmociągów ma dwie linie na przedmioty. Pozwala to na podwójne zapełnienie jednym przedmiotem lub zapełnienie każdej z linii innym przedmiotem. Podwójne zapełnianie przedmiotami jest używane do dostarczania materiałów do przetapiania (np.: ruda żelaza oraz węgiel) lub do dostarczania różnych przedmiotów do produkcji. Rozdzielanie przedmiotów z taśmociągu jest równie proste - wystarczy użyć do tego jednej części podziemnego taśmociągu (zawsze jedna linia przedmiotów jest zatrzymywana).

Transport belts merge.gif   Transport belts unmerge.gif

Używając rozdzielacza łatwiej rozdzielić przedmioty. Dokładniejszy opis obrazka po prawej jest dostępny poniżej.

Optymalizacja przedmiotów w linii

Główny artykuł: Lane Balancers

Ze względu na sposób umieszczania przedmiotów na taśmociągach przez podajniki, przedmioty mogą być być nieuporządkowane. Żeby zmaksymalizować przepustowość taśmociągów należy zoptymalizować ułożenie przedmiotów na taśmociągu. Gify poniżej pokazują sposoby optymalizacji:

Transport belts balance1.gif   Transport belts balance2.gif

Przepustowość taśmociągów

Maksymalizacja przepustowości w taśmociągu jest niezwykle ważna dla utrzymania efektywności taśmociągów. Do opisu zjawiska używamy pojęć:

Prędkość
Opisuje jak szybko porusza się taśmociąg
Gęstość
Jak często i dokładnie są ułożone przedmioty na taśmociąg
Wydajność
Opisuje ile przedmiotów przejdzie przez taśmociąg w danym czasie.

Są trzy sposoby zmaksymalizowania przepustowości:

Zwiększyć gęstość przedmiotów
Ułożone na taśmociągu przedmioty mają czasem zbyt małe odległości od siebie, aby można było położyć kolejny przedmiot. W takim wypadku zmienia położenia elementów na taśmociągu pozwoli na ułożenie kolejnego przedmiotu, a tym sposobem zwiększenie gęstości. Można to zrobić tymczasowo zmieniając prędkość taśmociągu (wystarczy jeden szybszy taśmociąg). Obrazek poniżej pokazuje taśmociąg o niskiej gęstości przedmiotów, a po prawej sposób naprawy tego taśmociągu (zwróć uwagę na czerwony taśmociąg przy podajniku)
Transport belts density.gif
Większa prędkość
Zwiększenie prędkości taśmociągu polega na użyciu szybszego taśmociągu. Jeżeli używamy najszybszego taśmociągu oraz przedmioty są na nim maksymalnie zagęszczone to być może występuje w którymś miejscu 'wąskie gardło'. Znalezienie wąskiego gardła jest niezwykle proste. Jest to część taśmociągu, w którym przedmioty poruszają się wolniej niż pozwala na to taśmociąg lub zatrzymują się przy maksymalnej gęstości. Przedmioty w wąskim gardle nagle 'uwalniają się', żeby znowu w tym samym miejscu się zatrzymać. Właśnie w tym miejscu wymagana jest optymalizacja taśmociągu
Więcej taśmociągów
Aby zwiększyć przepustowość taśmociągów wystarczy dodać drugi, równoległy, taśmociąg. Aby zoptymalizować zagęszczenie przedmiotów na taśmociągach użyj Splitter/pl

Sztuczki z taśmociągami

W trakcie ataku obcych na naszą bazę niezbędne może okazać się szybkie dotarcie do murów obronnych. Bieganie po taśmociągach zmienia prędkość poruszania się gracza, odpowiednio do prędkości i kierunku taśmociągu. Dlatego można budować taśmociągi kierujące w stronę obrony.

Taśmociągi działają również na pojazdy oraz obcych. Można użyć taśmociągów przy murach, aby spowolnić bieg obcych w stronę naszych murów. Można też zastosować taśmociąg, aby zbliżyć wrogów do murów - przesunie nam plujce bliżej działek, aby więcej działek mogło zaatakować obcych.

Innym przydatnym zastosowaniem jest postawienie samochodu na taśmociągu. Samochód ma miejsce na przedmioty oraz mogą być wypełniane przez podajniki. Mogą służyć jako ruchome pudełka na taśmociągach. Te rozwiązanie ma kilka zalet: po pierwsze - pojemność samochodu jest wysoka, co pozwala na przemieszczenie dużej ilości przedmiotów. Po drugie, ładując do samochodu, podajnik ma całą dostępną pojemność (łącznie z premiami do ładowności), co sprawia, że podajnik jest skuteczniejszy.

Układanie taśmociągów

Transport belts doplace.gif Transport belts replace.gif


Taśmociągi mogą być układane przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy i przeciągnięcie, ale łatwiej jest nacisnąć lewy przycisk myszy i poruszać się swoją postacią. Taśmociągi można obracać po ich umieszczeniu, najeżdżając na nie pustą ręką i naciskając r lub budując na nim nowy taśmociąg. Nakładanie taśmociąg na taśmociąg pozwana na ulepszenie taśmociągu (zmianę na lepszy).

Rozdzielacze

Rozdzielacze są kolejnym sposobem na układanie przedmiotów na taśmociągach. Rozdzielacze są wielkości 2x1 i są używane do rozdzielania przedmiotów na dwa taśmociągi, do łączenia przedmiotów z dwóch taśmociągów lub do optymalizacji ułożenia przedmiotów na taśmociągach.

Mechanika rozdzielaczy

Zachowanie rozdzielaczy na pierwszy rzut oka wygląda prosto, ale tak nie jest. Rozdzielacze mają zadziwiającą ilość zastosowań.

  • Rozdzielacz ma dwa wejścia i dwa wyjścia. Jeżeli przedmioty są dostarczone przez jeden taśmociąg to rozdzielacz rozdzieli je na dwa taśmociągi równomiernie.
  • Jeżeli jedno z wyjść rozdzielacza jest zapełnione, to drugie wyjście otrzymuje całość dostarczonych przedmiotów.
  • Można też dostarczać przedmioty z dwóch taśmociągów, a podłączyć jeden taśmociąg wyjściowy. Rozdzielacz połączy przedmioty z dwóch taśmociągów. Taśmociąg wyjściowy będzie zawierał równomierną mieszankę przedmiotów.

Aby rozdzielacz spełniał swoje zadanie musi być tej samej prędkości co taśmociągi. W przeciwnym razie rozdzielacz będzie 'wąskim gardłem'.

Natomiast w przypadku, gdy dwa taśmociągi wejściowe są zapełnione, to rozdzielacz faworyzuje przedmioty z jednego wejścia (lewego), a drugim wejściem zapełnia luki w przedmiotach na taśmociągach wyjściowych. Jest to spowodowane koniecznością zapewnienia pełnej przepustowości rozdzielacza. Wyjaśnienie programistów:

Oryginał:

But there are fundamental problems with equal joining. How exactly will you define it? Once you have an available item to move to the belt on the left belt, you would have to wait, if some other item on the right belt doesn't arrive, as it would be the time for the right belt to be activated. But how long do you wait? And once you wait you limit the throughput of the splitter.

Tłumaczenie:

Ale istnieją zasadnicze problemy z równym łączeniem. Jak dokładnie to zdefiniujesz? Gdy masz już dostępny element do przeniesienia na taśmociąg na lewym taśmociągu, musisz poczekać, jeśli jakiś inny element na prawym taśmociągu nie dotrze, ponieważ nadszedł czas na aktywację prawego taśmociągu. Ale jak długo czekasz? A gdy zaczekasz, ograniczysz przepustowość rozdzielacza.

Takie zachowanie można wykorzystać do ustawienia priorytetów wejść rozdzielacza, np.: priorytetyzujemy wejście przedmiotów pochodzących z magazynu przedmiotów.


Balansowanie

Główny artykuł: Balancers

Balansowanie polega na równomiernym podzieleniu przedmiotów z kilku taśmociągów lub na kilka taśmociągów. Więcej możliwości jest podana w artykule o balanserach.

Podziemne taśmociagi

Podziemne taśmociągi są używane do krzyżowania różnych taśmociągów bez mieszania przedmiotów. Ruch przedmiotów jest taki sam jak w taśmociągach.

Podziemne taśmociągi umożliwiają:

  • Pokonywanie dowolnych jednostek, budynków, wszelkiego rodzaju gruntów (woda, bagna) - o ile punkty wejściowe i wyjściowe podziemnego taśmociągu znajdują się na lądzie
  • Podziemne taśmociągi mogą się krzyżować bez mieszania się przedmiotów z innymi podziemnymi taśmociągami lub podziemnymi rurociągami.
  • Do poprawnego połączenia taśmociągu z podziemnym taśmociągiem istotne są tylko punkty końcowe (każdy podziemny taśmociąg ma swoje wejście i wyjście)
  • Maksymalna długość podziemnego taśmociągu to 8 kratek (Express underground belt/pl)
  • Pełny podziemny taśmociąg zawierać może od 44 przedmiotów (Underground belt/pl) do 72 przedmiotów (Express underground belt/pl)
  • Połowa podziemnego taśmociągu (jedna część: wejściowa lub wyjściowa) może przyjmować przedmioty z boku. Wtedy przedmioty z jednej linii taśmociągu przechodzą na podziemny taśmociąg, a przedmioty z drugiej linii (od strony tunelu) są blokowane.

Ostatnia właściwość pozwala na zaawansowane operowanie przedmiotami na taśmociągach.

Jak zablokować jedną linię taśmociągu

Wystarczy postawić jeden podziemny taśmociąg (bez zakończenia), następnie najechać na niego pustą ręką i wcisnąć R. To odwróci kierunek podziemnego taśmociągu (z wejścia na wyjście i odwrotnie).

Stosowanie jednej części podziemnego taśmociągu ma dalsze zastosowanie. Zobacz poniżej.

Podział taśmociągów podziemnym taśmociągiem

Stosując powyższą właściwość, można podzielić lewą i prawą linię taśmociągu.

Transport belts unmerge.gif

Zamiana przemiotów na taśmociągu

Po prawej stronie widzimy taśmociąg z dwoma przedmiotami (jeden przedmiot na jednej linii), następnie przedmioty są zamienione miejscami, na końcu rozdzielone na dwa taśmociągi.

Aby zrozumieć mechanikę omówimy obrazek od góry:

Podajniki kładą przedmioty (miedziana płytka i żelazna płytka) na lewej i prawej linii taśmociągu,
Poniżej jest rozdzielacz, który dzieli taśmociąg na dwa (mamy dwa taśmociągi z takimi samymi przedmiotami),
Na końcu każdego taśmociągu stoi podziemny taśmociąg (zwrócony w bok) w taki sposób, żeby tunel zasłaniał jedną linię z taśmociągu,
tym sposobem do jednego podziemnego taśmociągu wpadają żelazne płytki, a do drugiego - miedziane,
następnie łączymy taśmociągi w jeden (już mamy zamienione przedmioty na taśmociągu)
na końcu zamienionego taśmociągu widzimy drugi rozdzielacz, który również jest zakończony podziemnymi taśmociągami
ostatnie dwa rozdzielacze są potrzebne, aby zapełnić taśmociągi dwoma liniami przedmiotów

Podobna zależność obowiązuje w przypadku chęci zatrzymania jednej linii przedmiotów. Używamy do tego jednego podziemnego taśmociągu (oczywiście bez rozdzielacza).

Podobny efekt uzyskamy używając Podajnik filtrujący, natomiast zaletą tej kontrukcji jest to, że nie potrzebuje energii elektrycznej do działania i jest znacznie szybsza niż jeden podajnik. Wagą tej kontrukcji jest skomplikowana budowa, duży koszt oraz potrzebuje nieco więcej miejsca niż konstrukcja z podajnikami (przy założeniu tej samej przepustowości). Podsumowując - kontrukcja powyżej jest dobrym pomysłem, gdy ma się dużo przedmiotów na różnych liniach taśmociągu i chce się je podzielić.

Tańszy sposób zamiany przemiotów w liniach

Swap belt lanes.png

Zobacz również