In other languages: Čeština Deutsch English Español Français 日本語 한국어 Nederlands Polski Português, Brasil Русский Українська 简体中文

Assembling machine 1

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
Assembling machine 1.png
Assembling machine 1

Assembling machine 1 entity.png

Công thức

Time.png
0.5
+
Electronic circuit.png
3
+
Iron gear wheel.png
5
+
Iron plate.png
9
Assembling machine 1.png
1

Tổng lượng tài nguyên thô

Time.png
6.75
+
Copper plate.png
4.5
+
Iron plate.png
22

Công thức

Time.png
0.5
+
Electronic circuit.png
3
+
Iron gear wheel.png
5
+
Iron plate.png
9
Assembling machine 1.png
1

Tổng lượng tài nguyên thô

Time.png
10.5
+
Copper plate.png
12
+
Iron plate.png
35

Cannot craft with liquids.

Map color

Máu

300

Resistances

Fire: 0/70%

Stack size

50

Dimensions

3×3

Energy consumption

75 kW (electric)

Drain

2.5 kW (electric)

Crafting speed

0.5

Thời gian khai thác

0.2

Ô nhiễm

4/m

Module slots

0 slots

Prototype type

assembling-machine

Internal name

assembling-machine-1

Công nghệ cần có

Automation (research).png

Produced by

Assembling machine 1.png
Assembling machine 2.png
Assembling machine 3.png
Player.png

Consumed by

Assembling machine 2.png

Máy lắp ráp 1 là máy lắp ráp cơ bản nhất. Nó có thể tạo ra các đồ vật mà có thể chế tạo ra từ tối đa hai nguyên vật liệu và không cần chất lỏng.